You are using an Unsupported Browser

Please upgrade to Microsoft Edge, Firefox or Chrome for optimized website viewing.

We’re helping companies to adapt and change with managed COVID-19 worker safety solutions. Learn More

We’re helping companies to adapt and change with managed COVID-19 worker safety solutions. Learn More

Call Us Cart
Login / Register

Professioneel en technisch VGM-personeel

Design- en installatieservices

Total Safety levert design- en installatieservices van topkwaliteit voor systemen voor brandbescherming, gasdetectie, communicatie en ademhalingsbescherming. Bovendien kunnen wij uw aankoopproces, project management, het testen en in werking stellen van systemen die uw medewerkers, faciliteit, apparatuur, en het milieu en omgeving beschermen, afhandelen terwijl we de continuïteit van uw operationele activiteiten garanderen.

Op dit moment staan onze specialisten op het gebied van engineering, design en installatie (EDI) voor u klaar om te bespreken hoe wij een systeem kunnen ontwikkelen dat past bij wat uw onderneming nodig heeft.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Onze EDI-specialisten leveren design- en installatieservices van topkwaliteit voor systemen voor brandbescherming, gasdetectie, communicatie en ademhalingsbescherming.
De medewerkers van Total Safety leveren services voor veiligheid, gezondheid en milieu om u te helpen met uw ARAB- en milieuactiviteiten, waaronder industriële hygiëneservices.

Industriële hygiëne

Arbeid en gezondheid op de werkvloer is één van de prioriteiten voor werkgevers. Een gezonde en veilige werkomgeving verbetert de productiviteit van uw medewerkers, stimuleert het moreel en verlaagt het ziekteverzuim. Total Safety kan u helpen met het behalen van uw ARAB- en veiligheidsdoelstellingen op de werkvloer hetgeen leidt tot een hogere productiviteit en een lagere bedrijfsaansprakelijkheid.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Milieuonderzoek op locatie

Voor risicobeperking van milieuaansprakelijkheid of een geslaagde sanering van een verontreinigde locatie moeten alle aspecten van de locatie, waaronder het historische gebruik, de geologie, het oppervlakte- en grondwater, het toekomstige gebruik van land en water en de risico's daarvan begrepen, geëvalueerd en geïntegreerd worden in een kosteneffectief programma.

Het professionele team van Total Safety biedt één enkel aanspreekpunt voor de vele milieuservices die u hiervoor mogelijk nodig hebt. Wij werken samen met uw projectteam aan een pakket met alle benodigde services die passen bij de vereisten van uw project.

Het team van Total Safety heeft de sanering van vele kleine tot grote, eenvoudige tot complexe locaties in industriële, commerciële, residentiële en moeilijk te bereiken gebieden begeleid. We hebben succesvolle projecten afgeleverd voor de industriële sector (olie, gas en productie, transportprojecten voor weg- en waterbouw), evenals speciale studies en hulp geboden aan gemeentelijke, provinciale en nationale overheden.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Milieu-evaluatie en sanering van locaties. Bepalen van milieuaansprakelijkheid voor locaties in industriële, commerciële, residentiële en afgelegen gebieden.
Risico-evaluatie en -management van gevaarlijk materiaal. Identificatie, risico-evaluatie, afhandeling, management en sanering.

Risico-evaluatie en -management van gevaarlijk materiaal

In bijna elk gebouw en op elke werkvloer, waaronder industriële, commerciële en residentiële gebouwen, ziekenhuizen, scholen en andere werkomgevingen kan gevaarlijk materiaal aangetroffen worden. Over het algemeen is dat materiaal niet gevaarlijk voor de bewoners of gebruikers, tenzij het aangetast is of verstoord wordt en deeltjes in de lucht terechtkomen tijdens constructie-, renovatie- of sloopwerkzaamheden.

De professionals van Total Safety hebben ervaring in het identificeren en omgaan met gevaarlijk materiaal op de werkvloer, en kunnen uw team bijstaan bij identificatie, risico-evaluatie, hantering, beheer en sanering van gevaarlijk materiaal, van een enkele stof tot meerdere stoffen in een complexe, grote werkomgeving.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Luchtkwaliteit- en microbieel onderzoek

De kwaliteit van de binnenlucht is een belangrijke factor voor het comfort en de tevredenheid van bewoners en gebruikers. Een slechte luchtkwaliteit kan de productiviteit verlagen en het ziekteverzuim verhogen. Onder de vaak aangetroffen verontreinigende stoffen binnenshuis zijn stof, allergenen, schimmelsporen, uitlaatgassen, formaldehyde, vluchtige organische stoffen en andere aerosolen die vrijkomen bij activiteiten in het gebouw. Slecht functionerende of onjuist ontworpen ventilatiesystemen dragen ook bij aan de slechte luchtkwaliteit binnenshuis en ongemak voor de bewoners of gebruikers.

De industriële hygiënisten, biologen, ingenieurs en technici van Total Safety kunnen de luchtkwaliteit evalueren en/of microbieel onderzoek doen in uw pand, aangepast aan wat u nodig hebt. De reikwijdte kan hierbij variëren van een evaluatie op een specifieke werkplek tot een onderzoek van het gehele gebouw.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Evaluatie van de luchtkwaliteit en microbiële onderzoeken uitgevoerd door hygiënisten, biologen, ingenieurs en technici.
Onderzoek en testen op locatie. Bepaling van pesticiderestanten, meststoffen en chemische verontreiniging. Locatiesanering.

Onderzoek en testen

Voor veel huiseigenaren, beheerders van onroerend goed en gemeentes in British Columbia (Canada) blijken illegale drugsactiviteiten zoals drugslaboratoria en wietplantages die opgezet zijn in hun panden, een steeds groter probleem te worden.

Dergelijk illegale activiteiten bezorgen eigenaars, hypotheekverstrekkers en huizenkopers mogelijk verontreinigde panden. Wietteelt in een woonhuis kan niet alleen schimmelgroei veroorzaken, maar ook verontreiniging door pesticiderestanten en meststoffen. De productie van drugs waaronder ecstasy en methamfetamine kan leiden tot ernstige chemische verontreiniging door oplosmiddelen, zuren, metalen en afvalproducten.

De telers en/of producten hebben mogelijk overtollige en afvalchemicaliën op een onveilige manier afgedankt, zoals door het riool spoelen of door het buiten te dumpen. Deze risico's moeten op de juiste manier en door professionals onderzocht, gesaneerd en gecertificeerd worden.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Getuige-expert en advies

In de afgelopen 20 jaar hebben experts van Pacific, waaronder Certified Industrial Hygienists (CIH's), Professional Engineers (PEng's), Certified Safety Professional (CSP's) en Contaminated Sites Approved Professional (CSAP's) plaatselijke, provinciale en nationale overheidsinstanties en zowel eisers als gedaagden in strafrechtelijke of civielrechtelijke zaken geassisteerd bij onder meer de volgende onderwerpen:

 • Industriële hygiëne
 • Asbest
 • Luchtkwaliteit binnenshuis
 • OSHA-compliance
 • Blootstelling aan pesticiden
 • Schimmel
 • Blootstelling aan bacteriën
 • Silica
 • Blootstelling aan chemicaliën
 • Gevaarlijk afval
 • Blootstelling aan chloor
 • Rechtszaken voor blootstelling aan giftige stoffen
 • Verontreiniging van panden
 • Gemorste chemische stoffen en olie/gas
 • Ongevalsonderzoek
 • Werknemerscompensatie

Experts van Total Safety kunnen milieu- en veiligheidswetten en -regels uitleggen, testen van actuele werkpraktijken uitvoeren, advocaten adviseren over de sterke of zwakke punten in informatie, en assisteren bij het uitstippelen van de aanpak voor residentiële, commerciële en industriële werkzaamheden.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Services op het gebied van getuige-experts en advies. Strafrechtelijke of civielrechtelijke zaken met betrekking tot milieu- en veiligheidswetten en -regels.
Laboratoriumservices voor het microscopisch identificeren van asbest en schimmels.

Laboratoriumservices

De milieulaboratoriumservices van Total Safety richten zich op het microscopisch identificeren van asbest en schimmels. Ons strenge kwaliteitsmanagementprogramma omvat externe evaluatie van vakkundigheid door de American Industrial Hygiene Association (onderzoek naar bulkasbest, asbest in de lucht, en schimmels).

Total Safety kan met onze milieutestservices in combinatie met expertise op het gebied van risicobeoordeling, uw gezondheids- en veiligheidskwesties op de werkvloer aanpakken en daarbij voldoen aan regelgevende goedkeuringen. Al meer dan tien jaar levert Total Safety betrouwbare, nauwkeurige, tijdige en vertrouwelijke analyseresultaten in ofwel het eigen laboratorium van Total Safety of op projectlocatie.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

Gespecialiseerd veiligheidspersoneel

De beste bewakers in de sector

Total Safety beschikt over opgeleid en ervaren veiligheidspersoneel en processen zodat u ervan op aankunt dat we alleen de beste safety experts aan uw projecten toewijzen. Of u nu vertrouwt op de services van onze veiligheidstechnici of veiligheidswachten (mangatwacht, brandwacht, flessenwacht), u kunt er altijd vanuit gaan dat onze hoge standaards de veiligheid en efficiëntie vergroten en uw kosten verlagen.

Diensten kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw sales-contactpersoon om het aanbod op uw locatie te bespreken.

Bijkomende informatie nodig?

HR, training- en locatie-uitvoering:

 • Op maat gemaakt, online personeelsmanagementsysteem ontworpen om ervaren medewerkers te zoeken die beschikken over specifieke vaardigheden en opleidingen.
 • Individuele HR-medewerkers worden aangewezen voor het aanwerven en/of trainen van plaatselijke, gekwalificeerde medewerkers voor belangrijke projecten.
 • Training brand- en veiligheidswacht:
  • Negen uur durende klassikale training voor besloten ruimtes, brandwacht, PBM, valbescherming, HazCom en LOTO met voor elk gedeelte schriftelijke tests.
  • Negen uur training in het veld met vijf 'hands-on' trainingsstations waaronder: gesimuleerde besloten ruimte, live brandtraining, flessenwachttraining, gasdetectietraining en klimtraining met cijferbeoordeling bij elk trainingsstation.
  • Alle klassikale trainingen en 'hands-on' trainingen in het veld zijn locatiespecifiek opgezet en omvatten vergunningen, beleidsregels en procedures van de klant.
 • Ons management in the field maakt gebruik van zes exclusieve veldprocedures om te kunnen garanderen dat het project veilig en efficiënt verloopt.
 • Alle fulltime toezichters zijn medewerkers in vaste dienst en zijn opgeleid in supervisor training, training voor redding uit besloten ruimtes, gecertificeerd specialist beroepsveiligheid (COSS), training voor vergunningenschrijvers, OSHA 7300, OSHA 7115 en OSHA 30.

Onze veiligheidstechnici vormen het totale pakket

Bekwaamheden (inclusief, maar niet beperkt tot):

 • veiligheidsplanning voor turnarounds
 • schrijven van plannen voor besloten ruimtes
 • ontwikkelen van LOTO- en blinderingsplannen of -procedures
 • schrijven en publiceren van veiligheidsplannen voor activiteiten met hoge risico's
 • atmosferische monitoring
 • dagelijkse auditing in het veld van personeel en uitrusting
 • beleggen van safety meetings
 • onderzoek doen naar alle ongevallen, incidenten en bijna-ongevallen
 • managen van letselgevallen
 • trainen van contractoren in veiligheidsplannen
 • schrijven van vergunningen

Projectmanagement en -uitvoering

 • Toegewezen Manager of Field Safety Services die alle lopende en toekomstige projecten monitort, en die medewerkers en klanten actief geïnformeerd houdt om te kunnen garanderen dat projecten veilig en vakbekwaam uitgevoerd worden.
 • De vereisten en verificaties voor klant- en projectspecifieke trainingen verschillen in grote mate van locatie tot locatie. Ons management zorgt ervoor dat de veiligheidstechnici zodanig geselecteerd worden dat ze voldoen aan de specifieke vereisten en wensen van de klant en het project.
 • Aangepast programma voor vergunningenschrijvers – vergunningenschrijvers worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun opleiding en eerdere ervaring met het schrijven van vergunningen. Bovendien moeten alle vergunningenschrijvers eerst onze veelomvattende cursus voor het schrijven van vergunningen afronden, en deze bestaat onder andere uit:
  • Procesveiligheidsmanagement
  • Betreding besloten ruimtes
  • Elektrische veiligheid
  • Bewaren en bijhouden van dossiers
  • Gevaren van warme werken
  • Veiligheid bij graafwerkzaamheden
  • Aangepaste cursus voor het schrijven van vergunningen waarin onder andere het volgende opgenomen is: vereisten voor gasdetectie, gevarenidentificatie en PBM, vergunningen (vergunning voor veilig werken, warme werk vergunningen, vergunningen voor het betreden van besloten ruimtes (vergunningsverplicht en niet-vergunningsverplicht) en vergunningen gespecialiseerde werkzaamheden), ventilatie, duur en afloop van vergunningen, noodmaatregelen en annulering van vergunningen, IDLH, 'Stop the Work'

For more information about our services please fill out the form below or give us a call  888.328.6825

Oplossingen

Services

Your Quote Request

Professionele en technische services

Selecteer een oplossing

Luchtkwaliteit- en microbieel onderzoek
Design- en installatieservices
Milieuonderzoek op locatie
Getuige-expert en advies
Risico-eval en -mgmt gevaarlijk materiaal
Industriële hygiëne
Onderzoeks- en testservices
Laboratoriumservices
Microbieel onderzoek
Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Gespecialiseerd veiligheidspersoneel
Werkplekanalyse

Selecteer een service

Communicatie
Industriële communicatieservices
Emergency Response
Emergency Response Services
Reddingstraining op hoogte
Industriële rescue services
Reddingstraining besloten ruimtes op locatie
Reddingsservices op locatie
Materiaal & technologie
Centrale monitoring besloten ruimtes
Smart Inspections
"Smart Inspections" voor tanks
Trainingsservices
Verhuur en verkoop apparatuur
Valbescherming
Valstop- en valbeveiligingsservices
Brandbescherming
Brandbesch ingr, design- en inst svcs
Brandbesch insp, test- en onderh svcs
Industriële brandbeschermingsservices
Driedaagse assessment brandbescherming
Flare Services
Boor- en puttest services
Flare Services
Permanente fakkelsystemen en -services
Blowdowns voor pijpleidingen en fakkelonderh
Gasdetectie
Gasdetectie- en monitoring svcs
Geïntegreerde Service Centers
In-Plant Service Center (IPSC)
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bedrijfshulpverlening Services
Professionele en technische services
Luchtkwaliteit- en microbieel onderzoek
Design- en installatieservices
Milieuonderzoek op locatie
Getuige-expert en advies
Risico-eval en -mgmt gevaarlijk materiaal
Industriële hygiëne
Onderzoeks- en testservices
Laboratoriumservices
Microbieel onderzoek
Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Gespecialiseerd veiligheidspersoneel
Werkplekanalyse
Ademhalingsbescherming
Air Cobra-ademluchtfiltratiesys
Vaste ademingsluchtsys
Industriële ademhalingsbeschermings-svcs
HP Breathing Air Loop System (HPLS)
Gespecialiseerd veiligheidspersoneel
SSP-services
HR, training- en locatie-uitvoering
Projectmanagement en -uitvoering
Training, compliance & certificering
Trainingsservices
Turnaround & Shutdown
Opstart-, turnaround- en shutdownservices
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software